donderdag 20 april 2017

Koningsdag Rekenspel 51 Waar zijn de knopen van de koning?

Groep:             1,2,3
Materiaal:        15 kleine goudkleurig knopen, 

                       25 oranje doppen van sappakken
Domein:          meetkunde
Doel:               oriënteren en redeneren
Vorm:              groepje van  vier


Klik hier voor het spel 


dinsdag 18 april 2017

Koningsdag Rekenspel 50 De kroon van de koning

Groep:             1+,2,3
Materiaal:         aantal oranje doppen, of "gouden" kroonkurken in een pot,

                        speelborden, dobbelsteen waar de 5 en 6 zijn  
                        afgeplakt met een (oranje) stip
                        evt een zandloper of stopwatch 
Domein:           getallen
Doel:               
splitsen
Vorm:              kleine kring of in twee- of drietallen

Klik hier voor de spelregels


zondag 16 april 2017

Koningsdag Rekenspel 170 Buren van de Koning

Op de website van het Programma Met sprongen vooruit staan voor de groepen 3 t/m 8  rekenspellen voor Koningsdag. Om alvast in de stemming te komen!
Klik hier voor de link

donderdag 13 april 2017

Spreuk van OMJS

Een leuke poster vond ik op de website van Onderwijs maak je samen. Gratis  te downloaden. Klik hier voor de link.vrijdag 7 april 2017

Gezien tijdens de Jaarvergadering van de NVORWO: Rekenportfolio po-vo

Vandaag heb ik een workshop gevolgd bij Margreet Mulder, van Instar Onderwijsadvies,  die samen met de scholen van  CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel dit rekenportfolio heeft ontwikkeld. Dit portfolio lijkt op een spiekschrift voor kinderen. Maar geeft duidelijke kaders aan van wat kinderen moeten kennen en kunnen. Kinderen geven zelf vorm aan de voorbeelden.

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen onder meer de basisvaardigheden van rekenen een grote rol. De beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Hierbij vindt u twee Rekenportfolio’s: Een leerlingportfolio en een begeleidende handleiding door docenten. Dit materiaal is ontwikkeld door CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. De portfolio’s zijn ontstaan vanuit een behoefte van beide organisaties aan een doorgaande lijn rekenen van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In oktober 2016 kwamen de Rekenportfolio en de begeleidende Handleiding voor Docenten beschikbaar.

Dit project is tot stand gekomen met een subsidie van de NVORWO, waardoor het ontwikkelde materiaal goed kon worden vormgegeven.

Rekenportfolio en handleiding

Het doel van het rekenportfolio is te komen tot een goede aansluiting van de rekenstrategieën en lesstof van de basisschool op die van het Voortgezet Onderwijs. Door gebruik van het portfolio ontslaat er een doorgaande leerlijn en leerlingen zullen de rekenstrategieën die ze op de basisschool hebben geleerd herkennen in het voortgezet onderwijs. De overgang tussen de verschillende onderwijssectoren zal daardoor soepeler verlopen. Niet alleen bij het vak rekenen, maar ook bij andere vakken waar wordt gerekend, zoals bij wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.
Het rekenportfolio is bedoeld als naslagwerk naast de reguliere methodes. Elke leerling krijgt een rekenportfolio en elke docent/leerkracht een rekenportfolio en een handleiding. In de handleiding staat een toelichting op de onderdelen die aangeboden worden in groep 7 en 8 en klas 1. Het rekenportfolio is een groeidocument.

Bron: http://www.nvorwo.nl/ontwikkeling-rekenportfolio-pcbo-tytsjerksteradiel/

Klik hier voor het portfolio
Klik hier voor de handleiding

woensdag 5 april 2017

Pasen Rekenspel 91

Rekenspel 91 Waar is het ei verstopt?

Groep:             1,2,3
Materiaal:         een mooi paasei
Domein:           meetkunde
Doel:                lokaliseren
Vorm:              klassikaal, groepjes

Klik hier voor de uitleg

woensdag 29 maart 2017

Pasen Rekenspel 92

Rekenspel 92 Splitsen met eieren

Groep:             2, 3
Materiaal:        eierdozen van 6, 10, 12

                       kunststof eieren
Domein:           getallen
Doel:               splitsen van getallen
Vorm:              klassikaal, kleine kring, tweetallen

Klik hier voor de regelszondag 26 maart 2017

Rekenspel 167 Eierspel

Groep:             1,2,3,4

Materiaal:         min.2  eierdozen (met 6 of met 10) dobbelstenen die                              jezelf kunt veranderen,  nep eieren of blokjes  
Domein:           getallen
Doel:                oefenen van hoeveelheden
Vorm:              groepjes van 2,3,4 
Jonge kinderen zijn meer betrokken in betekenisvolle contexten. Dus gaat het over Pasen, de boerderij, kippen etc. dan spreekt bovenstaand spel bijna voor zichzelf. Allerlei variatie zijn mogelijk.

Voor jonge kinderen: als je 3 gooit mag je een ei pakken. Wie heeft als eerste zijn doos vol?

Voor oudere kinderen:  leer het begrip en symbool erbij en eraf... Wie heeft als eerste zijn/haar doos vol?

Bron: Pinterest